Jezus - Bóg i człowiek w jednej osobie

Indeks: TE/0038

Stan: Nowy produkt

Autor: Stuart Olyott

Wydawnictwo:

produkt chwilowo niedostępny

11,55 zł brutto

Ta książka nie jest podsumowaniem życia Pana Jezusa Chrystusa. Ani nie bada tego, co przyszedł zrobić na ziemi. Jest spojrzeniem na Jego chwalebną osobę. Bada to, co Biblia mówi o tym, kim on jest. Istnieje wiele powodów, dla których potrzebna jest taka właśnie książka. Jednym z nich jest wzrost liczebny współczesnych sekt. Nasze domy są często nawiedzane przez ludzi, którzy nauczają o Panu Jezusie Chrystusie rzeczy o wiele mniej chwalebnych, niż te, których uczy Biblia. Nie możemy znieść, by Go tak publicznie degradowano i musimy się nauczyć, jak odpowiadać tym fałszywym nauczycielom. Innym powodem jest to, że młodzi chrześcijanie – głównie z powodu marnego nauczania w zborach – mają wielki zamęt odnośnie tego, co Bóg objawił o Swoim Synu. A przecież to właśnie spośród owych nawróconych będą pochodzić przyszli przywódcy chrześcijańscy. Dlatego rzeczą najwyższej wagi jest, by uczyli się jasno głosić w tym świecie chwałę Pana Jezusa Chrystusa. Ale istnieje znacznie ważniejsza przyczyna powstania tej książki. To, czego naucza Pismo o osobie naszego Zbawiciela, jest tak wielkie i chwalebne, że nie może wywołać niczego prócz pełnego zachwytu zdumienia w tych, którzy Go kochają. Za mało czasu poświęcamy na myślenie o Nim. Zamiera wśród nas duch nabożnej adoracji. Tajemnica nie budzi już w nas bojaźni. Trójca jest pierwszą wielką tajemnicą istnienia, a osoba naszego Pana drugą. Gdy ją ponownie rozważamy, padniemy do Jego stóp w uwielbieniu. Naprawdę »przepełni nas zdumienie, miłość i cześć«. Jeżeli ta niewielka książka sprawi, że jakieś dziecko Boże poszuka cichego miejsca, w którym w świętym podziwie będzie radować się towarzystwem Pana Jezusa Chrystusa, wypełni cel, dla którego została napisana.

Jezu! Mój Pasterzu, Zbawicielu, Przyjacielu;

Mój Proroku, Kapłanie i Królu;

Mój Panie, moje życie, drogo i celu:

Przyjmij chwałę, którą przynoszę.

Cechy Produktu

Autor: Stuart Olyott
Format: 140x200mm
Liczba stron: 151
Brak recenzji klientów.

Napisz recenzję

  • Brak recenzji klientów.

    Napisz recenzję

    Inne pozycje autora