On dał ludziom dary - Hagin

Indeks: WD/0501

Stan: Nowy produkt

Autor: Kenneth Hagin

Wydawnictwo:

W magazynie, wysyłka w ciągu 24 godzin

36,00 zł

Close

W Liście do Efezjan 4:11 wymieniono pięć darów służby. Dar służby jest obecny w życiu osoby, która została powołana przez Boga do oddania się służbie w ramach jednego z pięciu urzędów: apostoła, proroka, ewangelisty, pastora i nauczyciela. Niektórzy ludzie twierdzą, że we współczesnym Kościele obecne są wszystkie dary służby oprócz urzędu apostoła i proroka. Ale gdzie w Biblii pada stwierdzenie, że Bóg kiedykolwiek zniesie te urzędy, albo że Kościół nie będzie więcej potrzebować tych darów służby?
Paweł napisał List do Efezjan wiele lat po powstaniu Kościoła. Jeśli zatem Bóg usunął z Kościoła urzędy apostołów i proroków, to Paweł by napisał: „Bóg ustanowił jednych ewangelistami, innych pastorami, a jeszcze innych nauczycielami”. Ale tak nie napisał. Bóg dał Kościołowi wszystkie pięć darów służby i żaden z nich nie przestał funkcjonować. Wszystkie są aktualne także i w dzisiejszych czasach. Biblia wyjaśnia nam, dlaczego i jak długo dary służby były i będą dane Kościołowi.

„Aby wydoskonalić świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej”.
List do Efezjan 4:12-13, Biblia Króla Jakuba
Te wersety podają nam trzy powody, dla których dary służby zostały dane Kościołowi:

aby wydoskonalić świętych,
do dzieła posługiwania,
do budowania ciała Chrystusowego.

Grecki oryginał wskazuje, że te słowa znaczą: „przygotować świętych tak, aby święci mogli pełnić dzieło służby i w efekcie budować ciało Chrystusowe”. Inne tłumaczenie mówi, że Bóg dał pięć darów służby „aby przygotować Swoich świętych do gotowości pracy w służbie” (The New Testament in the Language of Today, William F. Beck). W przekładzie Godspeed czytamy, że Bóg dał Kościołowi dary służby, aby święci mogli „osiągnąć męską dojrzałość i poziomu rozwoju, jaki jest w Chrystusie”. Jak długo dary służby pozostaną w Kościele? W Liście do Efezjan 4:13 czytamy: „Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej”.
Nie pozwól, by słowo „wydoskonalić” cię zraziło. Nigdy nie będziemy doskonali lub wydoskonaleni w ciele. Dopóki żyjemy w śmiertelnych ciałach, dopóty nie osiągniemy doskonałości w takim sensie, w jakim większość ludzi ją pojmuje. Tak naprawdę to słowo „doskonały” oznacza dojrzałość albo pełną męskość. Biblia mówi więc o duchowej dojrzałości. Kościół zawsze będzie potrzebować darów służby – ludzi, którzy zostali powołani na urzędy apostołów, proroków, ewangelistów, pastorów i nauczycieli – ponieważ jako ciało złożone z wierzących wciąż przechodzimy przez proces wzrastania do wymiaru pełni Chrystusowej. Nawet kiedy Jezus powróci, w Ciele Chrystusa będą ludzie, którzy dopiero co się nawrócili i wciąż są duchowymi niemowlętami.
Istnieje namaszczenie, które dotyczy każdego z pięciu urzędów służby, a namaszczenie Ducha Świętego jest udzielane w różnej mierze sługom Bożym, którzy piastują poszczególne urzędy, i w każdym z nich działają w inny sposób. Lecz wszystkie dary służby są po to, aby wznosić czy budować Ciało Chrystusowe. Nad każdym “pełnoetatowym” darem służby jest namaszczenie, które umożliwia dotyczy danej osobie realizację zadania. Nikt z własnej woli nie może zająć miejsca darów służby, które Bóg wyznaczył dla Kościoła. Oczywiście, wszyscy wierzący mogą świadczyć o Bogu i czynić wiele dobrego dla dalszego wzrostu Bożego Królestwa, i w tym ogólnym sensie każdy pełni służbę pracownika w Ciele Chrystusowym. Ale dary służby dotyczą tych ludzi, którzy zostali powołani do pełnego oddania się służbie i namaszczeni przez Boga, aby pomóc świętym wzrastać i dojrzewać duchowo. Jeśli w Kościele nie ma przejawów i działania darów służby, święci nie mogą dojrzeć ani nie będą właściwie przygotowani do pełnienia swojej służby.

S P I S  T R E Ś C I
Część I: Apostołowie
ROZDZIAŁ 1: Rangi lub klasy apostołów     11
ROZDZIAŁ2: Czwarta klasa apostołów: niefundamentalni apostołowie     33
Rozdział 3: Charakterystyka apostolskiego powołania     45
ROZDZIAŁ 4: Kwalifikowanie do służby apostolskiej     59

Część II: PROROCY
ROZDZIAŁ 5: Porównanie urzędu proroka w Starym i Nowym Testamencie     77
ROZDZIAŁ 6: Kim jest nowotestamentowy prorok?     89
ROZDZIAŁ 7: Rola proroków     107
ROZDZIAŁ 8: Służenie w ciele a służenie w duchu     121
ROZDZIAŁ 9: Przepowiadanie a zapowiadanie     137
ROZDZIAŁ 10: Bóg nie daje władzy nowicjuszom     153
Część III: PASTORZY
ROZDZIAŁ 11: Kierowanie kościołem     167
ROZDZIAŁ 12: Pastor i kościół lokalny     185
Rozdział 13: Różne struktury Kościoła     209
ROZDZIAŁ 14: Odpowiedzialność w służbie     219

Cechy Produktu

Autor: Kenneth Hagin
Okładka: miękka
Format: 150×225 mm
Liczba stron: 246
Rok wydania: 2016
ISBN: 9788379780594
Brak recenzji klientów.

Napisz recenzję

  • Brak recenzji klientów.

    Napisz recenzję

    Inne pozycje autora