Na pustkowiu

Indeks: KM/0046

Stan: Nowy produkt

Autor: Gordon J. Keddie

Wydawnictwo:

W magazynie, wysyłka w ciągu 24 godzin

15,60 zł

Close

Komentarze - Stary Testament: IV Księga Mojżeszowa

Jak często słyszysz kaznodzieję wygłaszającego kazanie w oparciu o tekst z 4 Mojżeszowej? Czy kiedykolwiek słyszałeś kazanie oparte na tej księdze? Już sama nazwa "Księga Liczb" stanowi dla niektórych ludzi wystarczający powód do wzruszania ramionami, co wyrażać ma całkowity brak zrozumienia i wątpliwość czy to, o czym mówi ta księga jest w jakikolwiek sposób odpowiednie dla chrześcijan z dwudziestego pierwszego wieku. Chrześcijanie są zgodni co do tego, że całe Pismo i w równym stopniu jest natchnione przez Boga. Jednak w praktyce często uważają, że pewne Pisma są mniej ważne od pozostałych. Niewielu osobom w naturalny sposób przyjdzie na myśl, aby prowadzić studium biblijne, bądź przygotować serię kazań w oparciu o 4 Mojżeszową. Niemniej, ta księga jest w takim samym stopniu Słowem Bożym jak Ewangelia Jana czy List do Rzymian! Fakt ten z pewnością powinien być podkreślony poprzez szacunek i entuzjazm z jakim 4 Mojżeszowa jest używana w życiu i służbie Kościoła. Wielka szkoda, że księga ta kiedyś została nazwana „Księgą Liczb". Nazwa ta pochodzi od jej greckiego tytułu, Arithmoi, który z kolei swoje pochodzenie zawdzięcza komuś, na kim dawno temu zrobiły wrażenie spisy zamieszczone na jej stronicach. Jej oryginalny hebrajski tytuł brzmi: "Na pustyni" (b’ midbar) i wywodzi się od piątego słowa z pierwszego wersetu pierwszego rozdziału. Tytuł ten rzeczywiście oddaje zasadnicze znaczenie tej księgi. Stanowi ona bowiem pomost nad przepaścią pomiędzy Egiptem a Kanaanem, kiedy to starotestamentowy Kościół przechodząc przez pustynię Synaj znajdował się w okresie przejściowym, między przeszłością a teraźniejszością, niewolnictwem a wolnością. Jest to księga o Kościele wędrującym przez pustynię, będącym w podróży od obietnicy do jej wypełnienia. Oczywiście to, co było dla nich spełnieniem poprzez wejście w posiadanie Kanaanu, w dalszej perspektywie nadal zachowało charakter obietnicy, jako że wciąż zapowiadało swe prawdziwe wypełnienie w nadejściu Jezusa Chrystusa i ery Nowego Testamentu. Na tym polega tajemnica zrozumienia Pism Starego Testamentu. Stanowią one część stopniowo postępującego objawienia się Boga w swym jednorodzonym Synu, Panu Jezusie Chrystusie. 4 Mojżeszowa, właściwie rozumiana, jest kamieniem milowym w drodze na Golgotę, jest przedłużeniem drogi, która prowadzi do Chrystusa i ostatecznie do samego nieba.

Cechy Produktu

Autor: Gordon J. Keddie
ISBN: 208
Format: 155x225mm
Brak recenzji klientów.

Napisz recenzję

  • Brak recenzji klientów.

    Napisz recenzję

    Inne pozycje autora